Αρχική Σελίδα

Το Ίδρυμα Τοπικής Ανάπτυξης “Θωμάς και Αφροδίτη Παπανίκος” (ΙΤΑΘΑΠ) ιδρύθηκε το 2013 για να τιμήσει αρχικά τη μνήμη του Θωμά Παπανίκου του Γρηγορίου και της Σοφίας (1924-2011) και στη συνέχεια της Αφροδίτης Παπανίκου του Νικολάου και της Θεοδώρας (1927-2019). Η έδρα του Ιδρύματος είναι το χωριό Σαρδίνια, Επαρχίας Βάλτου, Ακαρνανίας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

Το ΙΤΑΘΑΠ έχει σκοπό την προαγωγή της ανάπτυξης της Ακαρνανίας και ιδιαιτέρως της Επαρχίας Βάλτου, με ιδιαίτερη έμφαση την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στον τομέα της οικονομίας, της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του τουρισμού, και του αθλητισμού.

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα πραγματοποιηθεί (α) με την παρακίνηση επιστημόνων και επιχειρηματιών της Ελλάδος και κυρίως του Εξωτερικού, που δεν προέρχονται από τον Βάλτο ή την ευρύτερη περιοχή, να γνωρίσουν την  περιοχή, ελπίζοντας ότι κάποιοι από αυτούς θα ασχοληθούν είτε επιστημονικά είτε επιχειρηματικά με την Ακαρνανία και (β) με την ενεργοποίηση των απόδημων που έλκουν την καταγωγή τους από τον Βάλτο και γενικότερα από την Ακαρνανία, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που γεννήθηκαν στο εξωτερικό.

Από το 2013 το ΙΤΑΘΑΠ έχει οργανώσει μία σειρά εκδηλώσεων στα ελληνικά και στα αγγλικά με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Mountain View


“Από τότε που έριξα την πρώτη βιαστική ματιά μου στην Ακαρνανία και Αιτωλία το 1894, η εν λόγω περιοχή με έχει συνεπάρει, με αποτέλεσμα να κάνω άλλες τέσσερις επισκέψεις εκεί, πιο προσεκτικές και μεγαλύτερης διάρκειας από ότι η πρώτη, και σε κάθε επίσκεψη η περιοχή μου ασκούσε μία ιδιόμορφη γοητεία, ενισχύοντας ολοένα και περισσότερο την εντύπωση της πρώτης μου επίσκεψης. Πρόκειται για μια παραμελημένη γωνιά της Ελλάδας. Ούτε ένας στους πεντακόσιους ξένους δεν σκέφτεται να επισκεφτεί την περιοχή, παρ’ όλο που εδώ και δέκα χρόνια ο σιδηρόδρομος (Railway Northwestern) κάνει εφικτό για κάποιον το να εγκαταλείψει την Αθήνα το πρωί και να κοιμηθεί το ίδιο βράδυ στο Αγρίνιο, στην καρδιά της Αιτωλίας. Αν η προβλεπόμενη επέκταση αυτού του σιδηρόδρομου από το Αγρίνιο στην Άρτα, την αρχαία Αμβρακία, θα αλλάξει αυτή την κατάσταση είναι αμφίβολο. Η μοίρα είναι ενάντια σε αυτό τον παράδεισο – γιατί περί παραδείσου πρόκειται.”

Rufus B. Richardson (1901) “Akarnania and Aetolia” Bulletin of the American Geographical Society, Vol. 33, No. 1, pp. 31-35.